KONSUM

Firma KONSUM Agnieszka Kosiewicz została założona w 2001r w Warszawie.

Swoją działalnością obejmuje obszar centralnej Polski. Zajmujemy się koordynacją i realizacją badań rynku i opinii społecznej. Od samego początku naszej działalności współpracujemy z jednym z największych instytutów badawczych w Polsce – Millward Brown SMG/KRC.

Braliśmy udział w wielu badaniach społecznych i marketingowych. Do tej pory zrealizowaliśmy kilkanaście tysięcy projektów i przebadaliśmy kilkaset tysięcy respondentów.

 

Wśród nich były badania:

 • PAPI, CAPI, CATI i CAWI
 • B2C i B2B
 • Mystery Shopping
 • FGI, IDI i różnego rodzaju testy
 • Badania społeczne i sondaże
 • Inne badania

Realizujemy także projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz badania społeczne na użytek Władz Lokalnych. Naszym atutem jest dbałość o szczegóły i jakość badań.

Działamy zgodnie z kodeksem ESOMAR, ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustaleniami programu PKJPA.

Część naszej działalności to badania o charakterze społecznym. W ostatnich kilku latach, jako podwykonawcy przeprowadziliśmy badania dotyczące:

 

 • potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych w Polsce
 • dyskryminacji w Polsce
 • opinii na temat systemu edukacji w Polsce
 • przemocy w polskich rodzinach
 • sytuacji osób wykluczonych społecznie w realiach polskich

 

Oprócz działań o charakterze badawczym i sondażowym prowadzimy szkolenia z zakresu:

 

 • obsługa nowoczesnych technologii badawczych
 • przygotowanie do pracy ankietera, audytora, rekrutera (obsługa programów komputerowych, komunikacja z respondentami, umiejętne zachowania podczas różnego rodzaju badań)

 

W chwili obecnej współpracuje z nami około 150 ankieterów, audytorów, rekruterów.

 

Od ponad roku rozszerzamy nasze pola działań. W chwili obecnej współpracujemy z psychologami, badaczami na płaszczyźnie nauczania nieformalnego. Rozwijamy się w fotografii, sztuce, warsztatach psychologicznych i terapeutycznych.

 

Bierzemy udział w Projekcie „Lucerna” (Understanding European Customs Approaching Languages and National Realities) prowadzonym we współpracy z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo” (Polish Foundation for the Harding Impaired Children „Echo”) mieszczącej się w Warszawie.